ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ


Ο Σύνδεσμος φίλων Ασθενών Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ μαζί με το τμήμα Κοινωνικής εργασίας  του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ Στοχεύει στην προσέλκυση  εθελοντών από 18 έως 60 ετών με απώτερο στόχο την προσφορά κοινωνικού έργου υπέρ του ανώνυμου ασθενή και της οικογένειάς του.