24/10/2017-Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαβούλευσης σχετικά με την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ- ΒΕΛΟΝΩΝ

BAYER

BAYER- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε (1)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε (2)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε (3)

ΟΡΑΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΟΡΑΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ

IMPACKT ΕΠΕ

MEDICARE- HELLAS Α.Ε

SIEMENS HEALTHCARE ΑΒΕΕ

ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚH

ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

ΡΙΣΑΛΚΟ ΑΕ

31-8-2017 – Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικης Διαβούλευσης σχετικά με την προμήθεια Σάκκων ειδικής χρήσης Νοσοκομειακών-Υλικών στήριξης και περιποίησης δέρματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

10-04-2017 – Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαβούλευσης σχετικά με την Προμήθεια Α. Συσκευές έγχυσης ορών & συσκευές μετάγγισης αίματος, Β. Χειρουργικά ράμματα

Β1. EUROMART SA
Β2. ΑΝ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ

——————————————————————————————————————————————————
07-04-2017 – Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής Διαβούλευσης σχετικά με την Προμήθεια Ουροσυλλεκτών- Αντικειμενοφόρων Πλακών- Σάκκων μεταφοράς&απορριμμάτων- Γραφικής Ύλης-Χαρτιού επιστημονικών οργάνων».

ΔΕΡΒΟΣ – Γ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

——————————————————————————————————————————————————-
20-03-2017 – Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαβούλευσης
σχετικά με την Προμήθεια Α. Εξετάσεις/ Βασικά αντιδραστήρια ανάλυσης αερίων αίματος με ταυτόχρονη
παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, Β. Εργαλεία ενδοσκοπικών επεμβάσεων μιας χρήσεως

Α1.  ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε.

Α2. SIEMENSHEALTHCARE

B1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Β2. RONTIS HELLAS A.E.B.E 

B3. ΑΝ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ