16-02-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΑ ΕΠ ΟΡΓΑΝΩΝsign

29-01-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΑ&ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

08-12-2017  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥsign

26-01-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ_3_2018sign

8-12-2017 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 17/2017 ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ.-ΧΑΡΤΙΚΩΝ

7-12-2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Συντήρησης για την εφαρμογή των εργαστηρίων του Νοσοκομείου για ένα έτος AP.59/2017

06-12-2017 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΕ ΑΡ.62/2017

01-11-2017_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_57_2017

21-09-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΥ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΡ.49/2017

21-09-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ, ΑΡ.39/2017

20-09-2017-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΡ.ΔΙΑΚ. 40/2017

19-09-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΑΡ.ΔΙΑΚ.45/2017

18-09-2017-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΡ.ΔΙΑΚ. 46/2017

18-09-2017-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ,ΑΡ.ΔΙΑΚ. 44/2017

28-07-2017 – Διακήρυξη 34/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Πληροφορικής για ένα έτος (CPV: 30230000-0)

06-07-2017 – Διακήρυξη 36/2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την Συντήρηση της εφαρμογής του παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου για ένα έτος (CPV: 72500000-0)

21-06-2017- Διακήρυξη 32/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων πλην αντιδραστηρίων για ένα έτος (CPV: 33790000-4)

08-06-2017 – Διακήρυξη 28/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου με έργο την παροχή υπηρεσιών σιδερώματος καθαρού ιματισμού για ένα έτος (CPV: 98311000-6)

29-01-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΑ&ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

29-01-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

25-04-2017 – Διακήρυξη 7/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Στυλεών Εργαλείων εν γένει για ένα έτος (CPV: 3314000

13-04-2017 – Διακήρυξη 14/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ζυμαρικών για ένα έτος (CPV: 15850000-9)

13-04-2017 – Διακήρυξη 26/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενδοτραχειακών Σωλήνων & Σετ Νεφροστομίας για ένα έτος (CPV: 33140000-3)

13-04-2017 – Διακήρυξη 16/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αυγών για ένα έτος (CPV: 03142500-3)

13-04-2017 – Διακήρυξη 18/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών για ένα έτος (CPV: 15331170-9)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ_3_2018signΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΑ&ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ