01-08-2017 – Διευκρίνιση (4) επί της Διακήρυξης με αρ. 35/2017 για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων

27-07-2017 – -Διευκρίνιση (3) επί της Διακήρυξης με αρ. 35/2017 για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων

24-07-2017 – Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης με αρ. 33/2017 για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων

07-07-2017 – Διευκρίνιση (2) επί της Διακήρυξης με αρ. 35/2017 για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων

07-07-2017 – Διευκρίνιση (1) επί της Διακήρυξης με αρ. 35/2017 για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων

30-6-2017 – Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων για ένα έτος (35/2017)

30-06-2017 – Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων για ένα έτος (33/2017)

21-04-2017 – Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης με αρ. 29/2017 για τη Μεταφορά Μονάδων Αίματος και Παραγώγων του και Λοιπών Βιολογικών Υλικών.

13-04-2017 – Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Μεταφορά Μονάδων Αίματος και Παραγώγων του και Λοιπών Βιολογικών Υλικών για ένα έτος (29/2017).