Εφημερίες

Το Νοσοκομείο Μεταξά εφημερεύει κάθε τέσσερις μέρες επικουρικά με το Τζάνειο Νοσοκομείο για τα θωρακοχειρουργικά περιστατικά και μόνο για διαγνωσμένα ογκολογικά περιστατικά.

Εφημερίες Ιουνίου 2017

 • 01/06/17 – ΠΕΜΤΠΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 05/06/17 – ΔΕΥΤΕΡΑ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 09/06/17 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 13/06/17 – ΤΡΙΤΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 17/06/17 – ΣΑΒΒΑΤΟ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 21/06/17 – ΤΕΤΑΡΤΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 25/06/17 – ΚΥΡΙΑΚΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 29/06/17 – ΠΕΜΠΤΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά

Εφημερίες Ιουλίου 2017

 • 03/07/17 – ΔΕΥΤΕΡΑ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 07/07/17 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 11/07/17 – ΤΡΙΤΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 15/07/17 – ΣΑΒΒΑΤΟ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 19/07/17 – ΤΕΤΑΡΤΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 23/07/17 – ΚΥΡΙΑΚΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 27/07/17 – ΠΕΜΠΤΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 31/07/17 – ΔΕΥΤΕΡΑ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά

Εφημερίες Αυγούστου 2017

 • 04/08/17 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 08/08/17 – ΤΡΙΤΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 12/08/17 – ΣΑΒΒΑΤΟ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 16/08/17 – ΤΕΤΑΡΤΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 20/08/17 – ΚΥΡΙΑΚΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 24/08/17 – ΠΕΜΠΤΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 28/08/17 – ΔΕΥΤΕΡΑ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά

Εφημερίες Σεπτεμβρίου 2017

 • 01/09/17 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 05/09/17 – ΤΡΙΤΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 09/09/17 – ΣΑΒΒΑΤΟ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 13/09/17 – ΤΕΤΑΡΤΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 17/09/17 – ΚΥΡΙΑΚΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 21/09/17 – ΠΕΜΠΤΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 25/09/17 – ΔΕΥΤΕΡΑ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά
 • 29/09/17 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Διεγν. Ογκολ. - Θωρακ/κά