2012 / ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ B.L.E.S (breast lesion excision system)

Δωρεά για την αγορά  ειδικού ιατρικού εξοπλισμού για τον καρκίνο του μαστού

2015 / ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (αξονικός τομογράφος)

Δωρεά για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού (αξονικού τομογράφου)