2012 / ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ  Δωρεά για την αγορά  ειδικού ιατρικού εξοπλισμού για τον καρκίνο του μαστού B.L.E.S (breast lesion excision system)

2015 / ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ  Δωρεά για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού (αξονικό τομογράφο)